HISTORIA OŚRODKA NAUK ROLNICZYCH W PUŁAWACH

Strona w trakcie aktualizacji. Pełna wersja wkrótce.







W imieniu IUNG -PIB w Puławach zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wspomożenie akcji zbierania eksponatów oraz pamiątek związanych z Puławskim Ośrodkiem Nauk Rolniczych. Każdy dokument, każda fotografia znajdzie poczesne miejsce w naszych zbiorach i przyczyni się do zachowania historycznej spuścizny tego miejsca dla przyszłych pokoleń.







ARTYKUŁY

Niezrealizowany projekt prof. Dokuczajewa



Słów kilka o Stowarzyszeniu "Puławiaków"


Udział studentów puławskich w Powstaniu Styczniowym





Archiwum Cyfrowe

Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny
Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
.







Archiwum cyfrowe

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego








Archiwum cyfrowe

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa












Kontakt

Centrum Historyczne Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych (IUNG-PIB)


  Addres : 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8

  Email : centrumpulawy@o2.pl

  Telefon : (81) 4786732