Wirtualne Muzeum
 
 
 
 
                                       
 
   Guzik liberyjny z herbem Pogoń odm. - ks. Czartoryskich                Odznaka jubileuszowa - 25. lecie Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                                                                             w Puławach
 
 
 
 
 
 
Szkic do projektu zabudowań Gimnazjum Państwowego im. Ks. A. Czartoryskiego w Puławach.
Projektant: Jan Koszczyc Witkiewicz
Projekt nie został zrealizowany (fotokopia z epoki
 
                                                                                                                             
                 
 
        Odznaka absolwenta Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa                                 Pieczęć Dozoru Boźniczego Okręgu Nowo-Aleksandria
                                                                                                                       
 
 
 
   
 
Pojata córka Lizdejki albo Litwini w XIV w. rys historyczny F. Bernatowicza, wydany w Drukarni Bibliotecznej w Puławach w 1829 roku
 
 
 
 
Karta pocztowa (zamówienie) napisana przez B. Ejzensztejna do Juliana Fuchsa właściciela destylarni wódek w Warszawie.
                                                                                              Nowa Aleksandrya d. 29 Marca 1881 r.
 
                       
                                Kapsel piwny z browaru w Nowo-Aleksandrii                        Plomba kolejowa ze stacji w Nowo-Aleksandria 1913 rok
 
Bilet do kina garnizonowego w Puławach - 1939 rok
 
   
             Karta tytułowa pierwszego wydania dramatu Wiktora Hugo                                  Recepta dr Olgi Pakowskiej (1945 r.)
                       Hernani czyli Honor Kastylski.Puławy 1830 r. 
 
       
 Fotografia tablicy pamiątkowej z mostu im. Prezydenta prof. Ignacego Mościckiego
 
        
         
Okładka albumu fotograficznego niemieckiego żołnierza w okresie okupacji stacjonującego w Puławach
 
 
 
              
 Odznaka oficerska 2 Pułku Saperów Kaniowskich                                                  Odznaka 71 Bielewskiego Pułku Piechoty
 
                  
                                                                                                
Miesięcznik Skarbiec-pierwsze pismo popularnonaukowe dla młodych czytelników.Wydawcy-Leon i Karol Sienkiewiczowie.
Czasopismo ukazywało się w dwóch edycjach: z kolorowymi ilustracjami i czarnymi oraz dodatkiem zawierającym teksty literackie 
                                                                                        Drukarnia Biblioteczna w Puławach - 1830 r.
 
 
                                       
                                    Karta pocztowa (zamówienie) napisana przez Jojne Szabassohna(Szabasona), kupca z Nowej Aleksandrii
                                               do Juliana Fuchsa właściciela destylarni wódek w Warszawie. Nowa Aleksandrya 26.06.1889 r.
 
 
                            
Przekaz pocztowy wysłany z Nowo Aleksandrii do Lublina. 21. 12. 1911 r.
 
 
                                
Program z dn. 4 i 5 maja 1911 r. Kino Illuzjon, Hotel Bristol w Nowej Aleksandrii
(Udostępniono dzięki uprzejmości P. Marka Wójcika)
 
 
                     
Koperta na fotografie - Zakład Fotografii Artystycznej i Pracownia Portretów "BRONISŁAWA"
(Udostępniono dzięki uprzejmości p. Piotra Safadera)
 
 
                            
                                    Świadectwo o zapowiedziach ślubnych wystawione przez rabina Puławskiego Okręgu Boźniczego (1930 r.)
 
 
                   
Zaświadczenie wystawione przez Starostwo w Puławach dla Żyda Szmula Rosjana, handlarza starzyzną (1941 r.)