Spis Abonentów Sieci Telefonicznych dla Miasta Puławy na rok 1939.
 
 
 
 
  101  Ankier Mojżesz, kierownik Banku Spółdzielczego
    96  Apteka mgra farm. Z. Gawdzika, Lubelska
    18  Apteka mgra farm. A. Wachlewicza, Lubelska
  118  Bogolepow B., dr. med., specjalista akuszer, ginekolog, Piłsudskiego 28
    90"Corso", kino-teatr, Piłsudskiego 34
    22  Cukierman Fajwel, Lubelska 39
    97  Czech Józef, drukarnia Puławska, Piłsudskiego 37
  102  Czurzydło Jan, Japońska 5.
    19  Dawidson S., dr med., Lubelska 43
    51  Edelist, drukaenia "Przyszłość", Piłsudskiego 11
  108  Ejdelman Jakub, Lubelska 39
    88  Epsztejn Rachmil, skład piwa
    17  Friedhofer G., dr, choroby wewnętrzne, Piłsudskiego 37
  122  Firma B-ci Mutko, kierownik, Lubelska 39
    56  Głębicki Władysław, przy stacji kolejowej
  110  Gold Chana, Piłsudskiego 39
    15  Goldman Izrael, młyn Mokradki
  134  Grynbaum Icek, Lubelska 32
    26  Herniczek Stanisław, ziemianin, maj. Bronowice
    95  Hotel Bristol, wł. Krzyżanowska M.
    89  Hurtownia prywatna wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego
    37  Inspektor Ubezpieczeń Wzajemnych
    41  Jagusiewicz Wł. i J., księgarnia, czytelnia, materiały piśmienne, broń, amunicja i radiosprzęt, Piłsudskiego 14
    79"Jandom", fabryka lemoniady, Skowieszyńska 49
    87  Judycki S., adw., Czartoryskich 23
    58  Kaczmarczyk A., starosta powiatowy, puławski, Kościelna 2
  151  Klajnbaum A., kierownik firmy "Sosna", Piaskowa 10
  124  Klaknbaum Lejzor, Piaskowa 6-c
    35"Karpaty", Sprzedaż produktów naftowych, skład komisowy, al. Żyrzyńskie 3
    59  Komenda Powiatowa P.W. i W.F.
    67  Komunalna Kasa Oszczędności, Lubelska
    55  Kowalski Mieczysław, dr med., lekarz powiatowy, Czartoryskich 23
  119  Krukowski Marian, inż., kier. zakł., prak hod. roślin w Państwowym Instytucie Naukowym G. W., 6 Sierpnia 64
    98  Lebiocki A., Zielona 6
  123  Leżon Wł., powiatowy lekarz weter.
    93  Liga Obrony Powietrznej Państwa, puławski obwód powiatowy, Piłsudskiego 5
      8  Lipski Konstanty, właść. maj. Klikawa
             - (dod.) rządca, m.
             - (dod.) Piskorów, folwark
   20  Lubelski Syndykat Rolniczy, sp. akc., oddział w Puławach
             - (dod.) kierownik, m.
   21  Lubelski Związek Producentów trzody i bydła w Lublinie oddział w Puławach, spółdzielnia przy stacji kolejowej
             -(dod.) kierownik, m.
   25  Madej Jan, Zielona 9
 135  Mastalerz Z., dr med., Izabelli 8
 147  Mazurkiewicz Jan, komornik 1-go rewiru, Polna 105
   68  Mierczyński Eugeniusz, dr, Piłsudskiego
   82  Milewski Mikołaj, mag. obuwia, Lubelska 33
   88  Najsztajn Hersz, Wólka Profecka
   80  Notariusz, kancelaria, Lubelska
   52  Okręgowe T-wo Organizacji i Kółek Rolniczych, Lubelska 39
 114  Olszewski K., notariusz, m.
   75  Paciorek, dr, kpt., Czartoryskich, m. 
         Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego:
     2  - centrala telefoniczna, sekretariat
         - (dod.) dyrektor, gab.
         - (dod.) kier. sekretariatu
   43  - administracja i rachuba
         - (dod.) administrator, gab.
   40  - administrator, m.
 120  - biblioteka główna
 142 - dyrektor P.I.N.G.W, gab.
 112 - redakcja wydawnictwa
 138 - pracownia rozpoznawcza chorób ryb
   81 - pracownia pszczelarska
         Folwarki:
   63 - Mokradki
   42 - Końskowola
   84 - Osiny
         Wydział chorób i szkdników roślin:
   91 - dział ochrony roślin i dział szkodników roślin
         Wydział gleboznawczy:
 103 - kierownik wydziału
         Wydział ogrodniczy:
   78 - kierownik wydziału
   30 - Zakład hodowli drzew, krzewów i wierzby koszykarskiej
        - (dod.) kierownik, gab.
        - (dod.)                  m.
        - (dod.) Inspektor, gab.
        - (dod.) kancelaria, Pożóg
        - (dod.) pakownia
 141 - kierownik sadownictwa
 156 - majątek Sadłowice, Zakładu Hodowli Drzew 
 154 - ogród Włostowice, Zakładu Hodowli Drzew
         Wydział produkcji zwierzęcej:
   48 - kierownik wydziału, dział żywienia zwierząt i dział biochemii
   39 - Stacja zootechniczna, folw. Borowina
        - (dod.) pracownia
        - (dod.) rządca
   54 - kierownik działu biologii hodowlanej, Marynki
         Wydział rolniczy:
   85 - kierownik wydziału, dział roślin past. i przem., poddział hodowli tytoniu i redakcja "Przegląd uprawy tytoniu"
   76 - kierownik działu roślin zbożowych
 109 - kierownik działu mikrobiologii rolnej
   53 - kierownik poddziału biochemii rośl. i dział uprawy i nawożenia
   46 - kierownik poddziału roślin okopowych, pole dośw. w Pożogu
   65 - kierownik zakł. prakt. hod. roślin
   70 - pole doświadczalne na Górnej Niwie
     9 - pole doświadczalne na Kępie
         Wydział weterynaryjny:
 111 - budowa nowych pracowni, działki
   74 - kierownik wydziału
        - (dod.) kancelaria
   86 - kierownik działu produkcji
   64 - kierownik działu rozpoznawczego
   73 - Poddział pomoru, folw. Michałówka
        - (dod.) kierownik, m.
              ___________________
 
 107 - Pękala Kazimierz, skład apteczny, Piłsudskiego 
   94 - Pęska E., Izabelli
   12 - Plewiński Seweryn, maj. Boguszówka-Regów
     3 - Przystań Wioślarska, Młodzieży Okręgu Szkolnego Lubelskiego
 
         POCZTA, TELEGRAF, TELEFON
 132 - ekspedycja pocztowa
 128 - biuro zleceń
 131 - kontrola dokumentów obwodu
 126 - naczelnik urzędu , gab.
 129 -        ,,         ,,     m.
 133 - kierownik nadzoru teletechnicznego, gab.
 130 - kierownik nadzoru teletechnicznego, m.
 157 - biuro badań
 145 - pokój monterów
 125 - Stacja Kolejowa
 
         POLICJA PAŃSTWOWA
   50 - komenda powiatowa
        - (dod.) komendant, gab. 
 100 - komendant powiatowy, m.
   72 - posterunek w Górze Puławskiej, pow. kozienickiego
     1 - posterunek w Puławach
 
              ____________________
 
   32 - ""Pomoc'', Okr. Spółdzielcze Stow. Spoż., Lubelska róg Czartoryskich
   69 - Przystań państwowego zarządu wodnego
 105 - Radzymiński J., maj. Piskorów
 116 - Rogoziński Andrzej, dr i inż. roln., m., Kościuszki 5 
   99 - Saniawski B. M., adw., Piłsudskiego 23
 143 - Skład Drzewa "Filipek", firma chrześcijańska, al. Żyrzyńskie
   23 - Skład węgla Żeglugi Polskiej
 106 - Sołtys wsi Parchatka
   99 - Spanier Bernard Maria, adw., Piłsudskiego 23
   34 - "Społem", Związek Spółdzielni Spożywców R. P. oddział w Puławach, Piłsudskiego 6
 136 - Stowarzyszenie Kupców Polskich, Lubelska 31 
   77 - Straży pożarnych instruktor powiatowy, remiza straży, Izabelli 6 
 
         SZKOŁY:
   45 - Gimnazjum Państwowe im. ks. A. Czartoryskiego
        - (dod.) dyrektor gabinetu
   92 - Powszechna 7 kl. im. Marsz. J. Piłsudskiego, kierownik Mamczur
 127 - Powszechna Nr. 2, kier. J. Sobieraj
 144 - Powszechna Nr. 3, kier. Adler Henryk
   62 - Gospodarcza Żeńska Stowarzyszenia Ziemianek, Ruda Czechowska
 
            ___________________
 
   61 - Szpital epidemiczny
   27 - Szpital św. Karola
 137 - Szremowicz Ludwik, skład mat. bławatnych, Lubelska 20
   31 - Sztamler J., skład drzewa, cegielnia
 150 - Tokar Emil, kpt., Koszarowa m.
   71 - Trojanowski Z., inż. cyw., architekt powiatowy
   13 - Ubezpieczalnia Społeczna w Lublinie, oddział w Puławach
 
         URZĘDY:
 
   14  - Inspektorat Szkolny
        - (dod.) kierownik, gab.
   47 - Nadleśnictwo Państwowe
        - (dod.) nadleśniczy, m.
   36 - Państwowy Zarząd Wodny, al. Królewskie
        - (dod.) kierownik, gab.
        - (dod.)     ,,        m.
   60 - Sędzia Okręgowy Śledczy
     5 - Starosta powiatowy, gab.
   11 - Starostwo, kancelaria
   10 - Urząd Skarbowy
        - (dod.) naczelnik, gab.
           ______________________
 
   28 - Wydział Powiatowy, al. Królewskie
        - (dod.) zarząd drogowy
   83 - "Vistula", przystań na Wiśle
 155 - Waisblum Beniamin, Czartoryskich 9
   33 - Warsztaty portowe państwowego zarządu wodnego
        - (dod.) biuro
   44 - Wierzejski Stefan, dr med., Piłsudskiego
 115 - Więciorek Wawrzyniec, obrońca , Czartoryskich 19
     4 - Wojsko, Powiatowa Komenda Uzupełnień, Browarna
 152 - Zagrodzki, płk., dr , m. P.I.N.G.W.
   29 - Zarząd gminny, Góra Puławska
 
         ZARZĄD MIEJSKI:
   66 - Gąsowski Tadeusz, budow., wice-burmistrz
 117 - kierownik rzeźni miejskiej
   57 - pogotowie elektryczne
   16 - wodociąg, pogotowie techniczne
     6 - Zarząd Miejski
        - (dod.) rachuba
 
          _________________________
 
 121 - Zawistowski Wacław, inż., Polna 97
   38 - Zawodnik Jan, przedsięb. robót budowlanych
   49 - Zdzichowski Stefan, ks., probostwo
   24 - Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego, działki urzędnicze
 104 - Zylberszporn, kierownik firmy "Chazet"
 113 - Żukowska Eugenia, lek. dent., Lubelska 24