Puławy na dawnych mapach
 
 
 
 
Fragment mapy A. Meyera Heldensfelda - Galicja Zachodnia(1801-1840)
 
 
Mapa Kwatermistrzowska Królestwa Polskiego(1822-1843)
 
 
      
General - Karte von Central Europe ...1873 r., Austria
 
 
 
Uebersichtskarte von Mitteleuropa, 1909 r., Niemcy
 
 
 
Karte des westlichen Russland, 1915, Niemcy
 
 
 
Fragment mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego, Warszawa 1937 r.