KSIĘGA ADRESOWA POLSKI
(WRAZ Z W.M. GDAŃSKIEM)
DLA HANDLU,PRZEMYSŁU,RZEMIOSŁA I ROLNICTWA
1928 r.
 
     Puławy-Miasto pow. nad Wisłą,siedziba sądu pok., sąd okr. Lublin,7 205 mieszkańców, linia kol. Warszawa-Lublin. Przystań żeglugi parowej na Wiśle.  Władze i urzędy państwowe i  samorządowe, Starostwo, Komenda pow. p.p., Urząd skarbowy podatków i opłat, Kasa skarbowa, Zarząd dróg wodnych, Państw. zarząd drogowy, Nadleśnictwo, Pow. urząd ziemski, Inspektorat szkolny, Magistrat, Urząd gminny, Wydział powiatowy. Kościoły i szkoły: 2 kościoły kat. i synagoga.
2 gimnazja.Instytucje: Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego, wydziały: rolniczy, hodowli roślin, ochrony roślin, hodowli zwierząt, żywienia zwierząt, serologiczny i gleboznawczy; działy: bakteriologiczny, entemologiczny, morfologii doświadczalnej i ogrodniczny; zakład hodowli drzew i krzewów owocowych. Szpital św. Karola, szpital epidemiczny, przytułek dla starców i kalek.
Związki zawodowe i stowarzyszenia: Oddział zw. kupców, stow. kupców pol., zw. rzemieślników chrześ., zw. zawod. rzemieślników żyd., zw. zawod. prac. igły, związek Kółek Rolniczych, zw. lekarzy.
Targi: we wtorki,środy i piątki.Przemysł: Fabryki wyrobów betonowych wyr. metalowych, mydła, octu, win; tartaki. Warsztaty portowe.

   Starosta: A. Wiszniewski

   Burmistrz: Jan Tyczyński

   Elektrownia miejska: Dyrektor-Jan Tyczyński

   Straż ogniowa ochotn.: Komendant- K.Hofman

Lekarze: Gąsiorowski Jan dr.- Henigsfeld Ben dr.(wen), Lubelska- Horodyski Bolesław dr., ks.Czartoryskich, Kowalski Miecz. dr.(wewn.), ks. Iazbelli-Mierczyński Eug.(chir.)-Nudelmann Leon dr.
 
Lekarze dentyści: Borowska D.,- Dawidson Reg.-Konigsberg Maria,Piłsudskiego-Korngold    Est.- Lichtzon Ida-Wieczorkiewicz J., ks. Czartoryskich.

 
Lekarze weterynarii: Chykowski Wacł., Piłsudskiego-Jaroszyński Fr., Instytut-Markowicz Kaz., Instytut-Sarnowiec Wł., Instytut-Sitkowski St.-Ulanicki Jerzy, Instytut-Żochowski Piotr, Instytut.
.
 
Adwokaci: Siwecki Leon(obr. sąd.) ks. Izabelli-Spanier Bern.
 
Notariusze: Swirtus Luc., Lubelska.
 
Komornicy: Migdalski Jan.
 
Akuszerki: Kleinweksler H.-Ratyniweicz H., Piłsudskiego-Wnuk W., Kazimierzowska-Zabielska Z.
 
Apteczne składy: Kodlewicz J,-Lubelska-Lichtson S., Piłsudskiego-Treutler R., Lubelska.
 
Apteki: Cyfracki S., Lubelska-Kwiatkowski Zygmunt, Lubelska.
 
Banki: Bank Spółdzielczy, Sp. z o.o.-Bank Udziałowy, Sp. z o.o.
 
Bednarze: Bolesławski R., Zielona-Janicki J.,Skowieszyńska-Szabason J., ks.Czartoryskich.
 
Betonowe wyroby: Szuchhandler J. i Rotenberg J., Kołłątaja.
 
Betonowe Wyroby: Albrycht J. i Paprocki H.,-Japońska.
 
Blacharskie Wyroby: Goldsztajn H., Lubelska-Rozenson Sz., Kołłątaja.
 
Blacharze: Cukierman S., Piaskowa-Konenberg J., Lubelska-Korngold M.,Lubelska-Szerman I.,Kołłataja-Szlufman Sz., Błotna.
 
Bławaty: Ankier W.,Lubelska-Blumenkranc B., Lubelska-Edelsztajn J., Lubelska-Edelsztajn J.,Lubelska-Frym L., Lubelska-Horowicz I., Lubelska-Hoyer M., Lubelska-Nachtigal J.,Lubelska-Osiński L., Kołłątaja-Rubinsztajn H., Lubelska-Rubinsztajn S.Lubelska-Sobański I. i Ska., Lubelska-Tochterman R., Lubelska.
 
Broń: Jagusiewicz W., Lubelska.
 
Budowlane materiały: Klajnbaum H., Piaskowa-Sztamber I.
 
Chustki: Zajdenbaum Sz.
 
Cieśle: Chmielewski W.,Piaskowa-Lalak M., Polna-Matraszek W., Leśna.
 
Cukierki: Honigsmann T., Lubelska.
 
Cukiernie:  Goldsztejn R., Piłsudskiego-Ryszard M., Piłsudskiego.
 
Czapki: Briefman M., Lubelska-Fligiel G., Szpitalna-Lernel P., Lubelska, Warcman Sz.,
Lubelska.
 
Drukarnie: Edelist M., Piłsudskiego.
 
Drzewo: Borenstajn M., Kołłątaja-Gold I., Piłsudskiego.
 
Dzienników biura: Jagusiewicz W., Lubelska.
 
Elektrotechniczne artykuły: Fajszman B., Piłsudskiego-Jagusiewicz W., Lubelska.
 
Ekspedytorzy: Landman Sz., stacja  kolejowa.
 
Farby: Regerman R., Lubelska-Roset K., Lubelska.
 
Felczerzy: Boratyński F., ks Izabelli-Fajersztein M., Kołłątaja-Nudelman K., Piłsudskiego,   Perczyński S., ks.Czartoryskich.
 
Fotograficzne zakłady: Heldman S., Piłsudskiego-Waldbaum Ch.-,,Victorja,, wł. Lederman Chana.
 
Fryzjerzy: Boratyński Fr., ks.Izabelli-Buzon P., Lubelska-Fajersztain, Lubelska-Kenigsberg A., Lubelska-Lerman M., ks.Czartoryskich-Messinger J., Polna-Migdal F., Lubelska.
 
Futra: Cukierman Z., Lubelska.
 
Galanteria: Ajzensztajn Sz.-Cukier J.,ks. Czartoryskich-Cukierman M., Lubelska-Cukierman W., Lubelska-Edelsztajn H.-Ejzensztajn Izr.-Firanko M., Lubelska-,,Galentarja,, wł. Kowalska W., Kołłątaja-Grynberg Sz., Lubelska-Kamer L., Lubelska-Klauberg A., Lubelska-Lewit H.,Piłsudskiego-Morgensztern R., Kołłątaja., Najmark J., Lubelska-Pawłowski W., Piaskowa-Perelman G., Kołłątaja-Roset K., Lubelska-Szpigelman N., Lubelska-Tochterman B. ,Lubelska-Tochterman Sz., Lubelska-Tugendrajch Ch-Wigdorowicz C.-Zelcer A.
 
Gonty: Rosenman S.,Kołłątaja.
 
 
Herbaciarnie: Goldfinger H., Lubelska-Jakubson L., Lubelska-Matraszek St.-Lubelska-Melman F., Lubelska-Wiak L.
 
Hotele: Borensztejn R.-,,Hotel Europejski,, wł.Honigfeld F., Piłsudskiego-Szerman Sz., Piłsudskiego-Zylberbaum L.,Polna.
 
Introligatorzy: Fejersztejn Ch., Kołłątaja-Laterman J., Błotna.
 
Jadłodajnie: Melman T., Lubelska-Mizera F., Lubelska-Ruszowska M.-Tarłowska M.,Kołłątaja-Zylberbaum J.

Jaja: Kapłon S.-Loterszpil W., Piłsudskiego.
 
Jubilerzy: Liebfeld R., Wolfenfeld Sz.,ks. Czartoryskich.
 
Kamasznicy: Ajzenman Ch., Błotna-Bajczman A., Lubelska-Cjon H., Piaskowa-Fajersztajn H.,Szpitalna-Wajnberg H., Szpitalna-Waldbaum J., Piłsudskiego-Wlostowicer Ch., Lubelska.
 
Kamieniarskie zakłady: Kinard J., Kazimierska.
 
Kapelusze damskie: Knoblauch M., Kościelna-Korman Ch., Lubelska- Szabas., ks. Czarto- ryskich-Szabason E., Szpitalna-Wącior K., Lubelska.
 
Kasy pożyczk.-oszczędn.: Kasa Spółdzielczo-Kredytowa.
 
Kaszarnie : Harwic M., Nowa.
 
Kawiarnie : Pawłowska W.-Ryszard M., Piłsudskiego.
 
Kinematografy : Kino garnizonowe, Koszary wojskowe-,,Venus,,wł. Hoffman K.
 
Kolonialne art: Ajdelsztajn I., Lubelska-Borenstein B., Lubelska-Bronsztajn L., Lubelska-Ejdelsztajn S., Szpitalna-Finkielsztajn S., Lubelska-Gincberg R., Kołłątaja-Gluzman R.,-Gold M. i Epsztajn H., Lubelska.Grynbaum I., Piaskowa-Honigsfeld J.,Lubelska-Laks L.,Lubelska-Liebfeld  A., Lubelska-Loterszpil M., Lubelska-Zalc I., Lubelska.
 
Kołodzieje: Brzeziński T., Kołłątaja-Gawroński F., Bożnicza-Gorajek F., Polna.
 
Konfekcja: Lam M.,ks. Czartoryskich.
 
Kooperatywy: "Pomoc" Lubelska-Spółdz. Spoż. 2-go Pułku Saperów Kaniowskich-Spółdz. Spoż. Państwowego Instytutu Naukowego-Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców w Warszawie. oddz.. Piłsudskiego.
 
Kolwale: Czerwiński Cz., Polna-Guterman M., Kołłątaja-Łysoniek F., Polna-Matraszek W.,Kołłątaja-Miller P., Piaskowa.
 
Krawcy: Ajchenbrenner Sz. ks. Czartoryskich-Finkielsztajn D., Lubelska-Golgfinger F.,3 Maja-Grynberg J., Lubelska-Kajzer D., Piłsudskiego-Lebendyger L .ks. Czartoryskich-Lewin., Piłsudskiego-Libfeld A. ,Lubelska.Mantelmacher N., Lubelska-Nudelman Sz., Polna-Szerman Sz., Kosa-Sztajnberg M., Lubelska-Wajde Sz., Piaskowa-Waldbaum A., ks. Czartoryskich-Wolfisz Ch., Kołłątaja-Wolfisz Sz., Szpitalna-Zielińska M., Lubelska
 
Krawiectwo damskie: Knoblauch M. ,Kościelna-Wajntraub R., Lubelska-Woncior K.,   Lubelska.
 
Księgarnie: Gold M. i Epsztajn A., Lubelska-Grinfeld J., Lubelska-Jagusiewicz J., Lubelska-Klajnberg A., ks.Czartoryskich., Krymer P., Lubelska-Rubinsztejn M., Lubelska-,,Ruch,, S.A.
 
Kuchenne naczynia: Gold B., Lubelska-Gradsztajn F., Piłsudskiego-Horowicz H., Kołłątaja-Nachtigall B., Lubelska-Trajstman F.
 
Kuśnierze: Żurkowski A., 6 Sierpnia.
 
Malarze: Aizenmas J., Lubelska-Ruchwasser D.
 
Mąka: Ajzensztajn B., Lubelska-Rozenberg H i Sztajnwurcel I., Lubelska-Tauber H.
 
Meble: Mandelbaum A., Lubelska-Poncz H., Lubelska-Poner R., Lubelska.
 
Metalowe wyroby: ,,Merkury,, wł. Zrzeszenie Metalowców.
 
Młyny: Goldman I. i S. (par.), Zielona.
 
Murarze: Kołodziej I., 6 Sierpnia-Korzeniowski J., Zielona-Kowalik J., Kosa.
 
Mydło: Awroch B.-Winograd M., Polna.
 
Nafta: Bergrin T., Piłsudskiego-Bronsztajn L.
 
Naftowe produkty: Ajzensztajn B.,Lubelska-,,Oleum,, Sp. z o.o., oddz. Al. Żyrzyńskie.
 
Nasiona: Kodlewicz J.
 
Nasiona firmy C. Urlich
 
Nierogacizna-handel: Głębicki H., Stacja-Głębicki W., Zielona.
 
Obuwie: Cukierman W., Lubelska., Frydman I.-Grunberg-Lipska S.,Lubelska-Mandelman L.-Sztajnbusk D., Piłsudskiego.
 
Ocet-fabr:-Jezierska Z.-Kurcbard A., Zielona.
 
Olejarnie: Majer Sz., Piaskowa-Morel M.-Rozenbaum M.(motor)-Tancman H.B.-Tancman J.-Kołłątaja.
 
Oleje i smary: Regerman M., Lubelska.
 
Owocarnie: Englender E.,-Grosberg G.-Kutner Ch., Lubelska.
 
Piekarnie: Bajgelman J., Kołłątaja-Bursika F., Lubelska-Drewień W., Piłsudskiego-Feder G., Lubelska-Feldberg D., Piaskowa-Keller R., 3 Maja-Lewin M., Piłsudskiego-Melman Ch.,Kołłątaja-Nisenbaum J., Lubelska-,,Pomoc,,Lubelska-Rozenson Sz., 3 Maja-Szac D.,Lubelska-Szrajbman M., Lubelska-Tarcic L., Lubelska-Wajsbrat L., Błotna-Werda A., Zielna(Zielona?)-Wilczyński J., Piłsudskiego-Zylbernudel B., Piłsudskiego.
 
Piśmienne materiały: Cukier S.-Grinfeld J., Lubelska-Tracic J., Lubelska.
 
Piwiarnie: Borensztajn R., Lubelska-Epsztajn R., 3 Maja-Francberg M., 3 Maja-Manikow P., Lubelska-Matraszek M., Lubelska-Pawłowska K., Kołłątaja.
 
Piwo: Cukier B., Lubelska-Epsztajn P., Lubelska-Saski., Lubelska.
 
Pogrzebowe przedsiębiorstwa: Okieńczyc A., Lubelska.
 
Pończochy-pracownie: Ureń Lejba., Czartoryskich.
 
Restauracje: Czapla P:,ks. Czartoryskich-Krzyżanowska M.,ks. Czartoryskich-Litwiński J., Piłsudskiego-Weppo L., Piłsudskiego.
 
Rolnicze artykuły: Lubelski Syndykat Rolniczy S.A.,oddz.-Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa na powiat puławski., Piłsudskiego.
 
Różne Towary: Ajsensztajn Sz.,Ks. Czartoryskich-Flajszman J.,Piłsudskiego-Kółko Rolnicze., Kościelna-Libfeld i Gold.
 
Rymarze: Gardzik J., Piłsudskiego-Osiek J., 3 Maja.
 
Rzeźnicy: Brat Ch., Kołłątaja-Gawdzik B., Lubelska-Herszernhorn T., Hochman A., Nowa-Hochman H. Kołłątaja., Huberman A.,Wąska-Huberman I., Wąska-Huberman W., Kołłątaja-Koletko P., Zielna-Mandelbaum Sz., Kołłątaja-Opania J.-Rodakowski J.-Rotter A., Kołłątaja-Rotter Sz., Wąska-Szac A., Kołłątaja-Szac Sz., Kołłątaja.
 
Skóry: Bajczman R.-Borehman Sz.-Fajersztajn I.-Finkelsztaj M., Lubelska-Heksel H., Lubelska-RajchenbaumF., Kołłątaja-Tarcic J.-Wlostowicer Ch.-Zion L.
 
Sól: Zrzeszenie Oficerów Rezerwy., Kołłątaja.
 
Spirytualia: Korngold Sz., Izabelli-Maliszewska St., Lubelska-Zielińska M., Kołłątaja.
 
Spożywcze artykuły: Ajzensztajn I., Szpitalna-Androwicz M., Lubelska-Altman P.-Borchman F., Lubelska-Cjon M., Kołłątaja-Ejdelsztajn Ch., Lubelska-Feder T., 3 Maja-Feldman B., Kołłątaja-Gorenrajch H., Lubelska-Goldberg J., Lubelska, Piłsudskiego-Gluzman M., Lubelska-Honigsztajn I. ,Lubelska-Jasiuk S.-Kamer m., Lubelska-Kerszenberg A.,Lubelska-Korzeniowski Sz., Kazimierska-Krelenbaum H., Kołłątaja-Krelenbaum S., Piaskowa-Kunkiel K., Kołłątaja-Laterman A., Kołłątaja-Lesisz M.-Lewin G.-Lisowska R.,Zielna (Zielona?)-Matraszek F.-Mitrad A., Kołłątaja-Rogożewski W., 6 Sierpnia-Rozen M.,Kołłątaja-Rozenberg H., Kołłątaja-Rozenman Sz., Kołłątaja-Rozental B.,Piłsudskiego-Rubinsztajn Ch.-Ryczko P., Szpitalna-Schachman D., Lubelska-Siemiaszko, Piłsudskiego-Szajdenfisz T., Lubelska-Sznajdleder L., Lubelska-Tauber Ch.-Tauber J., Lubelska-Toczek J.(tj)
 
Starzyzna-handel: Rechels H., Fabryczna.

Stocznie: Skarbowe Warsztaty Portowe, 6 Sierpnia.

Stolarze: Bekierman D., Lubelska-Englender J., Lubelska-Figurski F., Lubelska-Krozenblat D., Lubelska-Mandelbaum A., Lubelska-Melman Sz., Kołłątaja-Zajdenbaum A., Browarna-Zajdenbaum I., Lubelska-Zakrzewski J., Lubelska.

Szczotkarze: Felberg J., Lubelska.

Szewcy: Altman M., ks. Czartoryskich-Bajgelman Ł., Piłsudskiego-Barensztajn J., Piaskowa-Bekierman M., Kołłątaja-Borenblum L., Kołłątaja-Borenklein j.,-Boźnicza-Janaszek W., Piłsudskiego-Kwater S., Piaskowa-Nudelman H., Wąska-Rynder H., Kołłątaja-Szajdenfisz Sz., Lubelska-Tajch M., ks.Czartoryskich-Tajch S., Lubelska-Winerlak J., 3-Maja-Wolfan E.Kołłątaja Wolfman J., Kołłątaja-Zygielbaum Sz., Polna.

Szkło i porcelana: Borensztajn J., Lubelska-Borensztajn Sz., Kołłątaja-Gold B.,Lubelska-Gradsztajn Ch., Piłsudskiego-Kajt Ch., Piłsudskiego-Rotensztajn I., Lubelska-Rozenblatt R.-Rubinsztajn Sz., Piłsudskiego.

Ślusarskie zakłady: Gembal M., Zielona-Jakubiec J., Zielona-Kłoczewski L., Kołłątaja-Litwiński F., Piłsudskiego.

Ślusarze: Buchwaser P., Wąska-Dudziński,Szpitalna.

Tapicerzy: Walczewski A.,Japońska.

Tartaki: Mazurkiewicz B. i Ska-Skarbowe Warsztaty Portowe(par), 6 Sierpnia.

Tytoniowe wyroby: Brol W.,Lubelska-Cyjon Ch.,Lubelska- Dobosz J.,Lubelska-Gabryjołek J., Lubelska-Hoyer J.,Kołłątaja-Libfekt A., Lubelska-Łosiewicz J., Kołłątaja-Świderski M., Lubelska.

Ubrania gotowe: Cytryn N., Lubelska-Rajzman G., Lubelska-Rutman S., Lubelska-Schnurmacher M., Lubelska.

Wapno-wypalanie: Edelsztejn I., Fabryczna.

Wędliny: Abramek A., 6 Sierpnia-Borkowski B., Piaskowa-Górko W., Browarna-Markowski J., Kosa-Opania J., Krańcowa-Pałaszkiewicz J., 6 Sierpnia-Panecki S., 6 Sierpnia-Rodakowski J., Kosa-Szymanek Stef.

Węgiel: Goldrajch A. ,Izabelli-Pomeranc A., Stacja.

Wody gazowe: Grosberg G., ks. Czartoryskich-Kajt M.,Lubelska-Szylewicz J.,Lubelska.

Wódki i likiery: Domiński S.,Kołłątaja-Honigsfeld J., Lubelska-Korngold., Izabelli-Polska E., Lubelska.

Zegarmistrze: Brajntych I., Piłsudskiego-Honigsfeld R., Lubelska-Kahan A., Piłsudskiego-Liebfeld R., Piłsudskiego-Szabasson M.

Żegluga rzeczna: Puławskie Tow. Żeglugi, wł. Ejdelman Br. i Ska.

Żelazo: Frydman Sz., Lubelska-Frydman S., Lubelska-Rechels R., Lubelska-Rosset T.,
Lubelska-Trajstman B.,Lubelska-Wajman K.,Kołłątaja.